Rekreasyon Programı İş Deneyimi Dersleri (Staj) Yönergesi

Rekreasyon programı "SBR 415 İş Deneyimi I" ve "SBR 416 İş Deneyimi II" çalışmaları ile ilgili esasları bir bütünlük halinde düzenleyen yönerge, form ve raporlar aşağıdadır.

 

SBR PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ ve FORMLARI (zip)

 

Bu konu ile ilgili: Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Uygulama Esasları

 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67