SPORDA SOSYAL ALANLAR ANABİLİM DALI

SPORDA SOSYAL ALANLAR ANABİLİM DALI

PROJELER

Devam Etmekte Olan Projeler

 1. Canan Koca (Proje Yürütücüsü), Ayda Karaca (Yardımcı Araştırmacı), Şevkat Bahar Özvarış (Yardımcı Araştırmacı), Beyza Canbaz (Yardımcı Araştırmacı), Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmen kadınların güçlenmelerinde ve toplumsal entegrasyonunda bir sosyal politika aracı olarak fiziksel aktivitenin kullanılması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2018- devam ediyor.

Tamamlanan Projeler

 1. Canan Koca (National Consultant), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerement of Women (UNWOMEN). Gender Analysis of Fenerbahçe Sports Club– Nisan 2019-Temmuz 2019.
 2. Canan Koca (Spor Tematik Alan Uzmanı), Pınar Öztürk (Spor Tematik Alanı Eğitmeni) Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, Avrupa Birliği Projesi, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Mart 2017 – Şubat 2019.
 3. Canan Koca (Saha ve Eğitim Sorumlusu), Suskunluğun çığlığı projesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı. TR 2009/0136.02-02/062, Ağustos 2014 – Mart 2015.
 4. Canan Koca (Proje Yürütücüsü), Şükran Nazan Koşar (Yardımcı Araştırmacı), Pınar Öztürk (Yardımcı Araştırmacı), Yasemin Önür (Yardımcı Araştırmacı). Kadın sporcu üçlemesinin fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel boyutlarıyla incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 01 Nisan 2013 – 01 Nisan 2014.
 5. Canan Koca (Proje Yürütücüsü) & Pınar Öztürk (Yardımcı Araştırmacı), Üç kuşak kadının fiziksel aktiviteye katılımlarının sosyoekolojik kuram ve feminist kültürel çalışmalar bağlamında incelenmesi, Koç Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ KAM), 01 Mayıs 2013 – 01 Mayıs 2014.
 6. Canan Koca (Proje Yürütücüsü), Göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılımlarının toplumsal cinsiyet ve kültürleşme bağlamında incelenmesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15 Haziran 2011-2015 Haziran 2013.
 7. Canan Koca (Proje Yürütücüsü), Pınar Öztürk (Proje Asistanı), Kadınların egzersize katılımlarında etkili olan psikolojik, davranışsal ve çevresel faktörlerin Kendini-Belirleme Kuramı çerçevesinde etnografik incelenmesi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15 Haziran 2011-2015 Haziran 2013.
 8. Canan Koca (Proje Yürütücüsü), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla incelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 109K358, 2010-2011.
 9. Canan Koca (Proje Yürütücüsü), Türkiye’de kadınların fiziksel aktiviteye katılımlarının toplumsal sınıf ve toplumsal cinsiyet ekseninde analizi: fiziksel aktiviteye katılım kadının toplumsal konumunu güçlendirici bir etkiye sahip olabilir mi? TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106K345, 2007-2009.
 10. Pınar Öztürk (Proje Asistanı), Okulöncesi dönemdeki çocukların ebeveynleri ve öğretmenlerinin sosyalleştirme hedefleri, gelişimsel beklentileri ve kullandıkları kontrol stratejilerinin çocukların gelişimleri üzerindeki etkilerinin çalışılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP, (Proje Yürütücüsü: Dr. Asiye Kumru), 2007-2009.
 11. Pınar Öztürk (Proje Asistanı), Çocukların bilişsel, duygusal ve olumlu sosyal gelişimlerinin boylamsal çalışılması, TÜBİTAK Kariyer Projesi, No: 104K068 (Proje Yürütücüsü: Dr. Asiye Kumru), 2006-2010.

ÖDÜLLER

 1. 3rd Place Best Oral Presentation Awards (2018). Beyza Canbaz & Canan Koca. The Examination of Physical Activity Experiences of Refugee Girls in the Context of Acculturation. F. Dervent (Ed.), Fédératıon Internatıonale D’educatıon Physıque (FIEP) 13th European & 29th World Congress. İstanbul, Turkey: Marmara University Press.
 2. The Best Research Award in the Sport Management Field (2018). Merve Altun Ekinci, Settar Koçak, Canan Koca, Garcia-Manitz, & Luna, A., F. (2018). The Differences Of Marketing Strategies Between Real Madrid Football Club and Fenerbahçe Sports Club, 16th International Sport Science Congress, 31st October- 3rd November, Antalya, Turkey.
 3. The Best Research Award in the Psychosocial Field in Sport (2018). İrem Kavasoglu & Canan Koca Gendered Body in Bikini Fitness. 16th International Sport Science Congress, 31st October- 3rd November, Antalya, Turkey.
 4. Margaret Talbot Award (2017): Canan Koca, Contribution for International Women and Sport. International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW)
 5. Toplumsal Cinsiyet Araştırma Ödülü (2013): Canan Koca & Pınar Öztürk, Koç Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM).
 6. En İyi Sözel Bildiri Ödülü (2012): Pınar Öztürk & Canan Koca & Bülent Gürbüz. Sosyal fizik kaygı ve egzersize güdülenme arasındaki ilişkinin incelenmesi, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, 12-15 Nisan 2012.
 7. En İyi Sözel Bildiri Ödülü (Lisansüstü) (2012): Pınar Öztürk & Canan Koca. Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muğla, Türkiye, 10-12 Mayıs 2012.
 8. Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü (2011): Canan Koca, Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBIP), Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA).

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Öztürk, P. & Koca, C. (2019). Generational analysis of leisure time physical activity participation of women in Turkey, Leisure Studies, 232-244.
 2. Türkeri-Bozkurt, H., Bulgu, N. (2018). Is Injury A Part Of The Sport: From Children Rights Perspective, International Review for the Sociology of Sport, 1012690218778536
 3. Öztürk, P. & Koca, C. (2017). Women's exercise experiences in women-only gyms: An examination within the framework of self-determination theory. Women in Sport and Physical Activity Journal, 25(2), 118-124.
 4. Guzel, Y., Gungor, T.N., Ozturk, P., Koca, C. & Koşar, S.N. (2016). Risk factors for the female athlete triad in athletes and non-athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, S13.
 5. Arpınar-Avşar, P., Girgin, S., Bulgu, N. (2016). Lady or woman? The debate on lexical choice for describing females in sport in the Turkish language, International Review for the Sociology of Sport, 2016, Vol. 51(2) 178–200
 6. Koca, C., & Öztürk, P. (2015). Under-representation of women in management positions in Turkish sport Organizations, European Sport Management Quarterly, 15, 3, 381-406.
 7. Koca, C. & Yerlisu-Lapa, T. (2014). Analysis of physical activity and acculturation among Turkish immigrants in Germany and England. Perceptual and Motor Skills, 119, 3, 698-716.
 8. Bulgu, N. (2013) Masculinity in Soccer as a community of Practice by Situated Learning Approach, Hacettepe University Journal of Education, Issue:28-1, 79-91
 9. Attencio, M. & Koca, C. (2011). Gendered communities of practice and the construction of masculinities in Turkish physical education, Gender and Education, 23, 1, 59-72.
 10. Koca, C., Arslan, B. & Aşçı, F. H. (2011). Attitudes towards women’s work roles and women managers in a sport organisation: A case of Turkey, Gender, Work & Organisation. 18, 6, 592-612.
 11. Mülazımoğlu-Ballı, Ö., Koca, C., & Aşçı, F. H. (2010). An examination of social physique anxiety with regard to sex and level of sport ınvolvement, Journal of Human Kinetics, 26, 115-122.
 12. Koca, C., Henderson, K., Aşçı, F. H. & Bulgu, N. (2009). Issues of participation in leisure-time physical activity for Turkish women, Journal of Leisure Research, 41, 2, 225-251.
 13. Koca, C. (2009). Gender interaction in coed physical education: A study in Turkey, Adolescence, 44, 173, 165-185.
 14. Koca, C., Attencio, M. & Demirhan, G. (2009). The place and meaning of the field of PE in Turkish young people’s lives: A study using Bourdieu’s conceptual tools, Sport, Education & Society, 14, 1, 55-75.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Özen, G., Emir, E. & Koca, C. (2018). Türkiye’de sporcuların cinsel taciz algıları ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 29, 4, 157-177.
 2. Koca, C. & Hünük D. (2018). Sports science graduate students’ experience with qualitative research learning and application processNiğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12, 2, 99-118.
 3. Öztürk, P. & Koca, C. (2018). Uluslararası politika belgeleri kapsamında spor ve toplumsal cinsiyet politikaları. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 29, 3, 115-130.
 4. Öztürk, P. & Koca, C.(2018). Futbolda kadınlar: Bir sosyal alan olarak kadın futbol takımının analizi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 10, 3, 150-163.
 5. Koca, C. (2017). Spor bilimlerinde nitel araştırma yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 28, 1, 30-48.
 6. Öztürk, P. & Koca, C.(2017). Sporcu ergen kızların spora katılımlarının sosyoekolojik kuram ve toplumsal cinsiyet yaklaşımı çerçevesinde incelenmesi. Spormetre, 15, 3, 139-148.
 7. Taşdemir Afşar, S., Görgün Baran, A. & Koca, C. (2017). Şiddet gören kadınların sığınmaevlerine erişimini engelleyen etmenler, Fe Dergi, 9, 1, 134-150
 8. Bulgu, N. (2017). Rekreasyon gündelik yasam kalitesinde bir marka:”Bana iyi geldi”, Journal of Awareness, Volume: 2 Issue: 3S Cilt: 2 - Sayı: 3S, 267-284
 9. Taşdelen, P. & Koca, C. (2015). Viktorya dönemi İngiltere’sinde kadın bedeni politikaları ve kadınların spora katılımı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 32, 1, 205-214.
 10. Öztürk, P. & Koca, C. (2015). Futbolun “Ötekisi” kadınlar, fotoğrafın “Ötekisi” fotoromanı yazıyor. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2, 2, 157-183.
 11. Emir, E., Karaçam, M. Ş. & Koca, C. (2015). Kadın boksörler: boks ringinde ve ringin dışında sürekli eldiven giymek. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 26, 4, 136-153.
 12. Karaçam, M.Ş. & Koca, C. (2014). Vücut geliştirme alanında besin desteği kullanımına sosyolojik açıdan bir bakış: Abi ben yeni başladım, benim almama gerek var mı? Toplum ve Hekim, 29, 5, 366-380.
 13. Öztürk, P. & Koca, C. (2014). Egzersiz ve performans sporunda beden politikaları. Toplum ve Hekim, 29, 5, 333-343.
 14. Bulgu. N. (2014). Tüketim Bağımlısı Toplum, Toplum ve Hekim, Eylül- Ekim, 2014, 325-332
 15. Öztürk, P. & Koca, C. (2013). Sporcu kimliği ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 24, 1, 1-10.
 16. Bulgu, N. (2013). Spor Katılımda Toplumsal Fayda: Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencileri Örneği, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013, Bahar (18), 25-45
 17. Karaçam, M. & Koca, C. (2012). Aday beden eğitimi öğretmenlerinde çok kültürlülük farkındalığı. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 23, 3, 89-103.
 18. Hacısoftaoğlu, İ, Akcan, F., Bulgu, N. (2012). Hayali Cemaatlar Olarak Taraftar Toplulukları: Ankaragücü Taraftar Grupları Örneği, H.Ü.Spor Bilimleri Dergisi, XXIII/4, s.159-176
 19. Bulgu, N. (2012). Futbolda Şiddetin Erkeklik Anlamları, H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi Dergisi XXIII/4, s.207-219
 20. Hacısoftaoğlu, İ, Bulgu, N. (2012). Kadınlar ve Egzersiz: Spor Merkezlerinde Aerobik Egzersizin Çatışmalı Anlamları, H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi Dergisi, XXIII/4, s.177-194
 21. Akcan, F., Bulgu. N. (2012). Spora Yönelik Sosyalizasyon Süreci: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi Dergisi, XXIII/4, s.195-206
 22. Koca, C. (2011). Spor kurumlarının yöneticilik kademelerinde kadınların temsili. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 22, 1, 1-12.
 23. Öztürk, P. & Kındap, Y.(2011). Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 24-35.
 24. Çelik, V., O., Bulgu, N. (2010). Geç Osmanlı Döneminde Batılılaşma Ekseninde Beden Eğitimi ve Spor, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 137-148
 25. Arslan, Y., Bulgu, N. (2010). Oyunla Toplumsallaşma, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2010/1, (1), 8-22.

KİTAPLAR

Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Emir, E. & Koca, C. (2019 Basımda). Experiences of elite women boxers in Turkey. In Mac Ross (Eds.) Edited Collection on Women Boxing. Lexington Books.
 2. Karaçam, M. S. & Koca, C. (2019). Men’s resistance to gender equality in sport leadership: Turkey’s case. Jorid Hovden, Agnes Elling & Annelies Knoppers. (Ed.). Progress and Stagnation of Gender Diversity in European Sport Leadership. Routledge Publication.
 3. Öztürk, P. (2018). Feminist intervention in Sport Science in Turkey. In J. Mansfield, J. Caudwell, B. Wheaton & R. Watson (eds.), Handbook of feminisms in sport, leisure and physical education (p. 747-756). Palgrave Macmillan.
 4. Bozkurt, H.T., Bulgu, N. (2018). Violence That May Not Be Recognized Within The Framework of Children’s Rights: Emotional Abuse, Football in Turkey with All Aspects. Vol.1, (Ed. Ahmet Talimciler, Müge Demir) Global edit. Germany, 21-39
 5. Koca, C. (2016) (Eds). Inspiring Women in Asia: Making a Difference in Physical Education, Sport and Dance. Publisher NGIME (Grupo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância) / Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF-, Juiz de Fora: Brazil. ISBN 978-85-67380-52-0
 6. Koca, C. & Arslan, B. (2016). “When there is a will, there is a way”: Inspiring stories of successful women in Turkey. Koca, C. (Eds.). Inspiring Women in Asia: Making a Difference in Physical Education, Sport and Dance. Publisher NGIME (Grupo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância) / Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF-, Juiz de Fora: Brazil. (Pp. 247-264). ISBN 978-85-67380-52-0
 7. Benn, T., Talbot, M., Koushkie, M. & Koca, C. (2016). International developments in policy and practice for equity: girls and women in physical education and sport. In D’Amico, R. L., Pfister, G. & Benn, T. (Eds.). Women and Sport in Latin America. United Kingdom: Routledge International Publishing Series in 2016. //www.tandf.net/books/details/9781138832503/ ISBN: 9781138832503
 8. Bulgu, N. (2016). Symbols and Rituals in the Construction of Masculinity in Sport, Football in Turkey (Ed. Ahmet Talimciler), Peter Lang, Frankfurt am Main, 199-223
 9. Karacam, M.S. & Koca, C. (2015). Strategies of women managers in sport organizations: A way of subversion or reproduction of existing gendered field? In Tatlı A., Özbilgin, M. & Karatas-Ozkan, M. (Eds.) Bourdieu, Organisation and Management. Routledge Studies in Management, Organizations, and Society series. (Pp. 207-228). ISBN: 978-0415737265
 10. Koca, C. & Öztürk, P. (2014). Construction of masculinities in Turkish physical education. In J. Piedra (Eds.). Masculinities in Physical Education and Sport, University of Seville Publication. (Spanish) (Pp. 226-246). ISBN: 978-84-9921-441-2
 11. Akcan, F., Bulgu, N. (2013). The development of mountaieering in Republican Turkey, Sport Across Asia: Politics, Cultures and Identities, Ed. K. Bromber, B. Krawietz and J. Maguires. London, Routledge, 167-188
 12. Koca, C. & Hacısoftaoğlu, I. (2011). Religion and the state- the story of one Turkish elite athlete. In T. Benn, G. Pfister & H. Jawad (Eds.), Muslim Women in Sport. United Kingdom: Routledge International Publishing Series. (Pp. 198-210). ISBN: 978-0-415-49076-4.
 13. Koca, C. & Hacısoftaoğlu, I. (2011). Struggling for empowerment: sport participation of women and girls in Turkey. In T. Benn, G. Pfister & H. Jawad (Eds.), Muslim Women in Sport. United Kingdom: Routledge International Publishing Series. (Pp. 154-165). ISBN: 978-0-415-49076-4.
 14. Koca, C. & Arslan, B. (2010). Media coverage of Turkish female athletes in 2004 Olympics. In T. Bruce, H.J. Hovden & P. Markula (Eds.), Media Coverage of Women at the 2004 Olympic Games: Missing in Action. Wilf Malcolm Institute of Educational Research-New Zealand and SENSE-Netherlands Publishers. (Pp. 197-208). ISBN: 978-94-6091-105-7.

Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Koca, C. (2018). Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması, CEİD Yayınları: 11, ISBN: 978-605-69015-0-8.
 2. Koca, C. & Erturan İlker, G. (2018). Eylem araştırmasında veri analizi nasıl yapılır? Editörler: Erturan İlker, G. & Hünük, Deniz. Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen. Pegem Akademi, ISBN 978-605-241-529-
 3. Baran, A. G., Bulgu, N. (2017). Türkiye’de Kadın Yapımcı ve Yönetmenlerin Ürettikleri Ürünlerin Popüler Kültür Perspektifinden Değerlendirilmesi, Herkes İçin İletişim, (Editörler; Deniz Bayrakdar, Özlem Avcı Aksoy), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 107-126
 4. Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9
 5. Koca, C. (2016). Cinsiyetlendirilmiş bir sosyal alan olarak spor. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri (S. 18-38). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
 6. Taşdelen, P. & Koca, C. (2016). Viktorya Dönemi İngiltere’sinde ve İngiliz sömürgelerinde ilk kadın sporcular. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri. (S. 78-93). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
 7. Karaçam, M. & Koca, C. (2016). Bedenden hiyerarşiye uzanan bir erkekleşme süreci olarak vücut geliştirme. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri (S. 116-132). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
 8. Çevik, A., Perdahlı, C., Hünük, D., Alagül, Ö., Öztürk, P., Müftüler, M., Gürsel, F. & Koca, C. (2016). Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri (S. 150-165). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
 9. Öztürk, P. (2016). Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel seyri. İçinde C. Koca (Ed.), Sporun toplumsal cinsiyet halleri (sy., 38-55). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
 10. Karaçam, M. Ş. & Öztürk, P. (2016). Sporda cinsiyet (testi) politikaları. İçinde C. Koca (Ed.), Sporun toplumsal cinsiyet halleri (sy., 214-229). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9.
 11. Karaçam, M.S. & Koca, C. (2016). Genç erkekler arasında kaslılık fenomeni ve öznel anlamları. İçinde Aylin Görgün Baran & Mehmet Çakır (Ed.) İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri (S. 377-390). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi. ISBN: 978-975-491-437-5
 12. Koca, C. & Öztürk, P. (2016). Spor ve fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Anneanneler, anneler ve torunlar. İçinde Ç. Kağıtçıbaşı, H. Şimga, D. Barlas, M. Önok & Z. G. Göker. (Ed.), Kadın Odaklı (S. 119-149). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-5250-91-1
 13. Baran, A., Taşdemir Afşar, S. & Koca, C. (2015). Kadın Sığınmaevlerine Çoklu Bakış. Konak Kırtasiye. ISBN: 978-605-84192-0-9
 14. Hacısoftaoğlu, İ., Akcan, F., Bulgu, N. (2015). Hayali Cemaatler olarak Taraftar Toplulukları:Ankaragücü Taraftar Grupları Örneği, Oyunun Ötesinde Spor Sosyolojisi Çalışmaları, (Editörler, İlknur Hacısoftaoğlu, Funda Akcan, Nefise Bulgu), Notabene Yayınları, Ankara, 2015/Kasım, 305-334,
 15. Bulgu, N. (2015). Spor Belleğine Toplumsal Muhafazakar Diyebilir miyiz?, Oyunun Ötesinde Spor Sosyolojisi Çalışmaları, (Editörler, İlknur Hacısoftaoğlu, Funda Akcan, Nefise Bulgu), Notabene Yayınları, Ankara, 2015/Kasım, 71-94
 16. Hacısoftaoğlu, İ., Bulgu, N. (2015). Yedi Dağın Ötesindeki Çocuklar: Güreşte Erkeklik ve Şiddet, Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri, (Derleyen: Betül Yarar), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, Ekim, 114-140
 17. Koca, C. (2012). Sporda sosyokültürel boyutlar. İçinde Hayri Ertan (Ed.). Spor Bilimlerine Giriş. Açık Öğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları. (Sf.44-63). ISBN: 978-975-06-1177-3
 18. Kumru, A., & Öztürk, P. (2012). Çocuklukta olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişiminde ana baba davranışlarının etkileri. İçinde M. Sayıl & B. Yağmurlu (Ed.), Ana-babalık: kuram ve araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-6059-389-42-6.
 19. Hacısoftaoğlu, İ. & Koca, C. (2011). “Delikanlı gibi yaşayın, delikanlı gibi oynayın”: Eril bir alan olarak spor medyası üzerine bir inceleme”. İçinde İlker Erdoğan (Ed.) Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil. Kalkedon Yayıncılık: İstanbul. (Sf. 69-93).
 20. Koca, C., Çiçek, Ş., Şahin, R., Bulca, Y., & Altay, F. (2010). Taktiksel Oyun Yaklaşımı Öğretimi. İçinde Demirhan, G., İnce, M.L., Koca, C. & Kirazcı, S. (Ed.). Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar. SEG Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi 1, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. (Sf. 14-46). ISBN: 978-9944-379-15-1
 21. Koca, C., Arslan, Y. & Demirhan G. (2010). Araştırma sentezi: Beden eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi. İçinde Demirhan, G., İnce, M.L., Bulca, Y., Koca, C. & Kirazcı, S. (Ed.). Ölçme ve Değerlendirme. SEG Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dizisi 2, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. (Sf. 105-135). ISBN: 978-9944-379-11-3
 22. Koca, C. & Arslan, B. (2010). Kız Çocukları ve Futbol: Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı. Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul.

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67