EGZERSİZDE BESLENME VE METABOLİZMA ANABİLİM DALI

EGZERSİZDE BESLENME VE METABOLİZMA ANABİLİM DALI

PROJELER

Devam Etmekte Olan Projeler

 1. Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Muhammed Mustafa Atakan, Yasemin Güzel, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar. Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenmanın Enerji Metabolizması ile İrisin, Preptin, Adropin Düzeyleri Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Proje, Proje No: 16811, 2019-2021

Tamamlanan Projeler

 1. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü), Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Tahir Hazır, Hüseyin Hüsrev Turnagöl. Postmenopozal Obez Kadınlarda 12 Haftalık Aerobik Egzersizin Serum Osteokalsin Adipositokinler ve Glukoz Dengesi Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Hızlı Destek Projesi, Proje No: 7280, 2015-2017
 2. Ali Haydar Demirel (Yürütücü) Şenay Akın, Şükran Nazan Koşar (Araştırmacı) Uzun süreli yüzme egzersizinin genç ve yaşlı sıçanlarda kalp kası antioksidan savunma mekanizması ve sitokinler üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje no: 014 D01 407 001-501, 17.01.2014 - 30.09.2016.
 3. Nazmi Bilir (Yürütücü), Hilal Özcebe, Hande Ünlü, Ayşe Kin İşler, Şükran Nazan Koşar (Araştırmacı) Sağlıklı yaşama davet projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Yayın No: 60, Proje raporu ISBN: 978-975-455-265-2.  12.09.2013 - 29.08.2016.
 4. Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut, Vücut Glikojen Depo Düzeylerinin Akut Egzersiz Metabolizmasına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Doktora Tez Araştırma Destek Projesi, Proje No: 013D09407001, 2013-2015
 5. Hüseyin Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar, Tahir Hazır. Farklı Konsantrasyonlardaki Karbonhidrat Çözeltilerinin Ağızda Çalkalanmasının Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Proje No: 529,  2013-2015
 6. Canan Koca (Yürütücü), Şükran Nazan Koşar, Pınar Öztürk, Yasemin Önür. Kadın sporcu üçlemesinin fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel boyutlarıyla incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 01 Nisan 2013 – 01 Nisan 2014.
 7. Hüsrev Turnagöl (Yürütücü), Süleyman Bulut (Araştırmacı), Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Araştırma Laboratuvarının (EBMAL)  Kurulumu – Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Altyapı Projesi, Proje No: 09A407002,  21.07.2009-26.04.2016
 8. Şükran Nazan Koşar (Yürütücü) Ali Haydar Demirel, Özgür Alan, Şenay Akın. Uzun süreli egzersizin genç ve yaşlı sıçanlarda kalp kası kontraktil proteinleri üzerine etkisi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje no: HÜ BAB 0801407001/1693,  01.09.2008 -01.09.2010

ÖDÜLLER

 1. Second Place Young Investigator Award  in Health Theme (2018). MM Atakan,  ŞN Koşar, Y Güzel, S Bulut, HH Turnagöl. Effects of High Intensity Interval Training on VO2max, Endurance Capacity and Fat Oxidation; ''Double'' HIIT versus ''Single'' HIIT, International Sport & Exercise Nutrition Conference, 18-20 December 2018, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne, UK.
 2. Spor Sağlık Bilimleri Alanı En İyi Sözel Bildiri Ödülü (2018). Naile Faideci Keskin, Şükran Nazan Koşar, Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Tahir Hazır, Hüseyin Hüsrev Turnagöl. İnsülin Direnci Olan Obez Erkeklerde Diyet Ve Egzersizin İrisin, Lipasin Ve Glikoz Metabolizması Üzerine Etkisi. The Impact Of Diet And Exercise On Irisin, Lipasin And Glucose Metabolism In Obese Males With Insulin Resistance, 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim-03 Kasım 2018, Aska Lara Hotel, Antalya, Türkiye.
 3. Spor Sağlık Bilimleri Alanı En İyi Sözel Bildiri Ödülü (2017). Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Süleyman Bulut, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl. Postmenopozal Obez Kadınlarda 10 Haftalık Aerobik Egzersiz Programının Leptin, Kemik Dönüşüm Belirteçleri ve Glikoz Hemostazı Üzerine Etkisi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım 2017, Antalya, Türkiye.
 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi En iyi sözel bildiri 2.lik ödülü (2017). Dilem Tuğal, Merve İlhan, Alpan Cinemre,  Evrim Ünver, Muhammed Mustafa Atakan, Necip Demirci, Hüseyin Hüsrev Turnagöl Adölesan yüzücülerin kan demir parametreleriyle wingate testi, sıçrama ve yüzme performanslarinin değerlendirilmesi. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 – 23 Mayıs 2017, Bursa.
 5. Spor Sağlık Bilimleri Alanı En İyi Sözel Bildiri Ödülü (2016). Süleyman Bulut, Muhammed Mustafa Atakan, Yasemin Güzel, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl. Sıvı Besin-Su Alımının DXA Vücut Kompozisyonu Ölçümü Üzerine Etkisi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1-4 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.
 6. Spor Sağlık Bilimleri Alanı En İyi Sözel Bildiri Ödülü (2014). Süleyman Bulut, Hüsrev Turnagöl. Vücut Glikojen Depolarının Dayanıklılık Egzersizi Sırasında Sübstrat Kullanımına Etkisi / Effect of Body Glycogen Stores on Substrate Utilization During Endurance Exercise. 13th International Sport Sciences Congress November 7–9, 2014, Rixos Hotel, Konya-Turkey

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Atakan M. M., ; Karavelioğlu M.B. , Harmancı H,; Cook M., Bulut S. (2018). Short Term Creatine Loading Without Weight Gain Improves Sprint, Agility And Leg Strength Performance In Female Futsal Players. Science&Sports. Sci sports, https://doi.org/10.1016/j.scispo.2018.11.003
 2. Chuckravanen D., Bulut S., Kürklü B.G., Yapali G. (2018). Review of exercise-induced physiological control models to explain the development of fatigue to improve sports performance and future trend. Science&Sports. Sci sports, https://doi.org/10.1016/j.scispo.2018.10.017
 3. Azadpour N.., Tartibian B., Koşar Ş.N. (2017). Effects of aerobic exercise training on ACE and ADRB2 gene expression, plasma angiotensin II level, and flow-mediated dilation: a study on obese postmenopausal women with prehypertension. Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, 24(3). (SCI, EF:2.733, Q2)
 4. Guzel, Y., Gungor, T.N., Ozturk, P., Koca, C. & Koşar, S.N. (2016). Risk factors for the female athlete triad in athletes and non-athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, S13.
 5. Turnagöl H. H. (2016). Body composition and bone mineral density of collegiate American football players. Journal of Human Kinetics, 51(1), 131-140. Doi: 10.1515/hukin-2015-0164131
 6. Kulaksız TN., Koşar ŞN., Bulut S., Güzel Y.,  Willems ME., Hazir T., Turnagol HH (2016). Mouth Rinsing with Maltodextrin Solutions Fails to Improve Time Trial Endurance Cycling Performance in Recreational Athletes. Nutrients, 8(5), 269; doi:10.3390/nu8050269
 7. Koşar Ş.N. (2016). Associations of lean and fat mass measures with whole body bone mineral content and bone mineral density in female adolescent weightlifters and swimmers. Turkish Journal of Pediatrics, 58(1), 79-85.
 8. Tartibian B., Nouri H., Azadpour N., Koşar Ş.N., Massart A., Filaire E. (2016). Eight weeks judo training increases oxidative stress biomarkers and creatine kinase in male judoka. Indian Journal of Biochemisrty and Biophysics, 52:281-288.
 9. Onarıcı Güngör E., Cerrah A.O., Yılmaz İ., Turnagöl H. H., Goger F, Başer K (2015). Effect of coffee consumption on anaerobic performance. The Swedish Journal of Scientific Research, 2(12), 14-17
 10. Yavuz H.U., Turnagöl H.H., Demirel A.H. (2014). Pre-exercise arginine supplementation increases time to exhaustion in elite male wrestlers. Biology of Sport, 31(3), 187-191. Doi: 10.5604/20831862.1111436
 11. Bulut S., Bodur E., Çolak R., Turnagöl H.H. (2013). Effects of conjugated linoleic acid supplementation and exercise on post-heparin lipoprotein lipase, butyrylcholinesterase, blood lipid profile and glucose metabolism in young men. Chemico- Biological Interactions, 203(1), 323-329. Doi: 10.1016/j.cbi.2012.09.022
 12. Fitzgerald N., Turnagöl H.H., Başoğlu S., Koşar Ş.N. (2013). Gender-specific associations of socioeconomic factors and obesity among urban adults in Turkey. FASEB J, 360-8.
 13. Pense M., Turnagöl H.H. (2011).  Effects of Glycerol-Induced Hyperhydration on Cardiovascular Functions and Endurance Performance in Athletes During the Course of Treadmill Exercise Performed at High Temperatures. World Applied Sciences Journal, 12(7), 1114-1124.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Bulut S., Turnagöl H.H. (2018). Glikojen Depolarının ve Sıvı Besin Alımının Egzersiz Sırasında Yağ ve Karbonhidrat Kullanımına Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 46 (1), 27-35.
 2. Bulut S., Turnagöl H.H. (2017). Glikojen Depoları, Antrenman ve Diyet Etkileşimi. Spor Bilimleri Dergisi, , 28 (4), 205-219.
 3. Turnagöl H.H., Koşar Ş.N. (2017). Spor yaralanmalarından korunmada beslenmenin önemi. Turkiye Klinikleri, 3(3):207-13.
 4. Karabudak E., Başoğlu S., Turnagöl H.H., Bedir G.Ö., Türközü D. (2013). Pastacılık ürünlerinin enerji ve besin değerleri ile diyet değişim listelerindeki karşılıklarının değerlendirilmesi. GIDA/The Journal of FOOD, 38(4), 231-238., Doi: 10.5505/gida.2013.69775,
 5. Pense M., Turnagöl H.H. (2010). Gliserol Hiperhidrasyonunun 30°C Sıcaklıkta Dayanıklılık Koşusu Süresince Vücut Sıvı ve Elektrolit Dengesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(1), 50-62.

KİTAPLAR

Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Koca C., Koşar Ş.N. Kulaksız T. N., Güzel Y., Öztürk P. (2016).  Kadın Sporcu Üçlemesi, Sim Matbaacılık, Sayfa Sayısı 13, Türkçe
 2. Koşar Ş.N., Kin İşler A. (2015). Sağlıklı Yaşam Rehberi. Bölüm adı: (Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz). Çalışma Bakanlığı Eflal Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 106, ISBN:9789754552249, Türkçe
 3. Turnagöl H.H. (2015). Soru ve Cevaplarla Çocuk Beslenmesi, Bölüm Adı: (Çocuk ve Ergen Sporcularda Beslenme). Akademi Yayınevi, Editör: Özen H., Türkçe (Bilimsel Kitap)
 4. Nacır B., Kudaş S., Borman P., Can F., Erden Z., Kırdı N., Uyanık M., Kunduracılar Z, Koşar Ş.N., Varlı M. (2014)., Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, Bölüm adı: (Yaşlılarda Fiziksel Aktivite) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Editör: Demirel A.H., Kayıhan H., Özmert E.N., Doğan A., Sayfa Sayısı 108, ISBN:9789755904924, Türkçe
 5. Turnagöl H.H., Başoğlu S. (2011). Dopingle Mücadele ve Futbolda Performans Artırma Yöntemleri, Bölüm adı: (Spor İçecekleri ve Performans). Türkiye Futbol Federasyonu, Editör: Atasü T, Yücesir İ, Bayraktar B, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67